امکانات و خدمات پیشگامان پخش صدیق

شرکت پیشگامان پخش صدیق مفتخر است با بهره مندی از همکاری همه جانبه کارکنان شرکت، بهترین خود را درجهت تامین رضایت مشتری و ارائه خدمات شایسته به کلیه مشتریان در سراسر کشور ارائه نماید:

صفحه اصلی