خدمات و سرویس‌های شرکت پیشگامان پخش صدیق به شرح زیر می‌باشد:

  • پشتیبانی علمی و فنی
  • ارسال فوری
  • آموزش
  • برگزاری سمینارهای آموزشی
  • تضمین کیفیت
  • تکریم مشتری
  • مشاوره فنی
  • حضور در نمایشگاه‌ها
  • ارتباط مستقیم و مداوم با مشتری