آدرس : ایران- تهران- میدان توحید- خیابان نصرت غربی- شماره 24

کد پستی : 3451-145787

تلفن: 66433232 21 0098

فکس : 66922437 21 0098

پست الکترونیکی : info@pps-co.com