مواد لیز کننده

Slip Agents

  • یکشنبه 7 خرداد 1396

محصولات => محصولات پلیمر

یکی از مشکلات کار کردن با مواد پلیمری PET، چسبندگی سطحی زیاد آنها می باشد که استفاده از مواد لیز کننده را اجتناب ناپذیر می نماید. مواد لیزکننده باعث کاهش ضریب اصطکاک سطوح ماده پلیمری در طی فرآیند تولید شده و از این طریق به تولید راحتتر قطعات پلیمری که از جنس PET می باشند کمک می کنند.

همچنین استفاده از مواد لیز کننده در بطری مواد آشامیدنی که پایه پلیمری PET‌ دارند موجب بازشدن راحتتر درب بطریها می شود و به همین دلیل انتخاب مواد لیز کننده مناسب، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. 

 

 

Agent Polymer Application Einar
slip agent PET Extrusion & Thermoforming 621

 

)