مواد توزیع کننده رنگ

Color Dispersion Aids

  • یکشنبه 7 خرداد 1396

محصولات => محصولات پلیمر

این مواد با پوشش بهتر رنگدانه ها در مستربچ های رنگی، منجر به توزیع بهتر رنگ و کاهش میزان مصرف آن، کاهش هزینه تمام شده، و توزیع یکنواخت تر رنگ در مستربچ می شوند.

Agent

Polymer

Einar

color dipersion aids

PP&PE

101,103

)