مواد آنتی فاگ

Anti-Fogs

  • یکشنبه 7 خرداد 1396

محصولات => محصولات پلیمر

کاربرد دیگر مواد آنتی فاگ در زمینه تولید فیلم‌های گلخانه‌ای و فیلم‌های کشاورزی می‌باشد که تشکیل قطرات آب بر روی سطح داخلی فیلم‌های گلخانه‌ای

درون بسته بندی " مواد غذایی با رطوبت بالا " مانند گوشت، محصولات نانوائی و فرپزی، سالادها، سبزیجات و میوه های تازه، که در یخچال نگهداری می شوند، اغلب قطرات شبنم مشاهده می شود که بدلیل خنک شدن هوای داخل بسته بندی و متراکم شدن رطوبت موجود در آن بر روی سطح داخلی بسته بندی اتفاق می افتد، این امر به چند دلیل از نظر مصرف کننده مطمئناً قابل قبول و مورد پسند نخواهد بود، زیرا محتویات داخل بسته بندی قابل مشاهده نمی باشد و از جذابیت بسته بندی نیز کاسته می شود و همچنین وجود قطرات آب می تواند منجر به فساد ماده غذایی داخل آن شود.

کاربرد دیگر مواد آنتی فاگ در زمینه تولید فیلمهای گلخانه ای و فیلمهای کشاورزی می باشد که تشکیل قطرات آب بر روی سطح داخلی فیلمهای گلخانه ای، می تواند همانند یک عدسی عمل کرده و منجر به سوختگی سطح گیاهان شود، از طرفی دیگر ریزش قطرات آب بر روی گیاهان موجب بروز بیماریهای قارچی می شود که در این صورت استفاده از آنتی فاگ مناسب ، موجب توزیع مولکولهای آب بصورت یک لایه نامرئی و جلوگیری از بروز موارد فوق می شود.

 

Agent

Polymer

Application

 

Einar

antifog

PP

cast & BOPP film

cold fog

405

hot fog

422

PVC

film

 

211

PE

general purpose

cold & hot fog

211

coextruded & laminated film

 

614,611

)